پایه یازدهم

نمایش 1–18 از 89 نتایج

Show sidebar

آموزش الکتریسیته ساکن یا الکترواستاتیک

70,000 تومان 56,000 تومان

آموزش جامع احتمال کنکور ویژه رشته تجربی یازدهم

100,000 تومان 80,000 تومان

آموزش جامع احتمال کنکور ویژه رشته ریاضی یازدهم

115,000 تومان 92,000 تومان

آموزش جامع تستی تابع، فصل دوم،حسابان یازدهم(ویژه رشته ریاضی و تجربی)

90,000 تومان 72,000 تومان

آموزش جامع تستی تابع، فصل سوم، ریاضی یازدهم (ویژه رشته تجربی)

70,000 تومان 56,000 تومان

آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی

115,000 تومان 92,000 تومان

آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی ریاضی یازدهم(ویژه رشته تجربی)

100,000 تومان 80,000 تومان

آموزش جامع جریان الکتریکی

120,000 تومان 96,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی

70,000 تومان 56,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم

50,000 تومان 40,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم درس دوم

60,000 تومان 48,000 تومان

آموزش جامع زبان فارسی یازدهم

120,000 تومان 96,000 تومان

آموزش جامع ژنتیک مندلی

105,000 تومان 84,000 تومان

آموزش جامع عربی یازدهم انسانی

120,000 تومان 96,000 تومان

آموزش جامع مثلثات یازدهم (ویژه ریاضی فیزیک)

80,000 تومان 64,000 تومان

آموزش جامع معادله و سهمی (فصل اول،ریاضی یازدهم، ویژه رشته تجربی)

75,000 تومان 60,000 تومان

آموزش جامع معادله و سهمی(فصل اول،حسابان یازدهم، ویژه رشته ریاضی)

80,000 تومان 64,000 تومان

آموزش جامع مغناطیس و القای الکترومغناطیس

75,000 تومان 60,000 تومان