منابع کنکور 99

منابع کنکور 99

منابع کنکور 99
امروز قصد داریم در مورد منابع کنکور سراسری 99 اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم . 

فکر کردن به اینکه سوالات کنکور از چه منابعی طرح می شوند می تواند راه و روش درس خواندن را برای شما تسهیل کند . شاید بتوانید با دانستن منابع صحیح سوالات کنکور به درصد بیشتر پاسخگویی برسید.یک مبحث که درصد بیشتری از سوالات درس را شامل می شود و یا درسی که ضریب بیشتری در کنکور دارد می تواند راه موفقیت شما قلمداد شود . نظم دادن به مطالعه دروس نیز یکی دیگر از فواید دانستن منابع سوالات کنکور می باشد .

 

خبر خوش برای شما کنکوری ها

اطلاعیه رئیس سازمان سنجش در مورد کنکور 99

داوطلبان کنکور سراسری 99 ، با ما همراه باشید تا منابع کنکور سراسری 99 را بشناسید و از همین الآن برای موفقیت خود در کنکور برنامه ریزی کنید . در نظر داشته باشید حق انتخاب کنکور 99 به داوطلبان واگذار شد . رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان کنکور سال ۹۹ درخواست داشتند که بتوانند نظام آموزشی خود را برای امتحان انتخاب کنند که این حق به داوطلبان داده شد. به گزارش مهر، دکتر ابراهیم خدایی افزود: یکی از دستورات جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو که امروز در دفتر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور اعضای شورا برگزار شد، مربوط به درخواست داوطلبان درباره نظام آموزشی امتحانی در کنکور ۹۹ بود.

 

معرفی منابع کنکور 99

ویژه داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم

منابع عمومی کنکور 99 نظام جدید

داوطلبان رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی فهرست منابع عمومی کنکور 99 نظام جدید به شرح زیر می باشد :

 

منابع ادبیات عمومی تمام رشته ها : کتاب زبان و ادبیات فارسی 1 دهم ، کتاب زبان و ادبیات فارسی 2 یازدهم ، کتاب زبان و ادبیات فارسی 3 دوازدهم


منابع عربی عمومی تمام رشته ها غیر از انسانی : کتاب عربی 1 دهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) ، کتاب عربی 2 یازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) و کتاب عربی 3 دوازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی)


منابع عربی عمومی انسانی شامل : کتاب عربی دهم (انسانی) ، کتاب عربی یازدهم (انسانی) و کتاب عربی دوازدهم (انسانی)


منابع دین و زندگی عمومی کنکور تمام رشته ها غیر از انسانی : کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 1 دهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) ، کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 2 یازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی) و کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 3 دوازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی)


منابع دین و زندگی عمومی کنکور رشته انسانی : کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 1 دهم (انسانی) ، کتاب فرهنگ و معارف اسلامی 2 یازدهم (انسانی) و کتاب فرهنگ و معارف اسلامی دوازدهم (تمام رشته ها غیر از انسانی)


منابع درس زبان انگلیسی عمومی کنکور : کتاب زبان انگلیسی 1 دهم ، کتاب زبان انگلیسی 2 یازدهم و کتاب زبان انگلیسی 3 دوازدهم

منابع کنکور ریاضی 99 نظام جدید

فهرست منابع سوالات کنکور ریاضی 99 نظام جدید شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 

ریاضی 1 برای پایه دهم، هندسه 1 برای پایه دهم،هندسه 2 پایه یازدهم، آمار و احتمال پایه یازدهم،حسابان1 پایه یازدهم،حسابان 2 پایه دوازدهم،هندسه 3 پایه دوازدهم ، ریاضیات گسسته پایه دوازدهم


کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه پایه دهم، فیزیک 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم ، فیزیک 3 و آزمایشگاه دوازدهم ویژه ریاضی


شیمی 1 و آزمایشگاه پایه دهم، شیمی 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم و شیمی 3 دوازدهم است.

منابع کنکور 99 تجربی نظام جدید

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور تجربی 99 نظام جدید شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 

زمین شناسی یازدهم


ریاضی 1 برای پایه دهم، ریاضی 2 برای پایه یازدهم، ریاضی 3 برای پایه دوازدهم


زیست شناسی 1 برای پایه دهم ،زیست شناسی 2 برای پایه یازدهم،زیست شناسی 3 برای پایه دوازدهم


کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه پایه دهم، فیزیک 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم ، فیزیک 3 و آزمایشگاه دوازدهم


شیمی 1 و آزمایشگاه پایه دهم، شیمی 2 و آزمایشگاه پایه یازدهم و شیمی 3 دوازدهم

منابع کنکور 99 انسانی نظام جدید

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 نظام جدید شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 

ریاضی و آمار 1 برای پایه دهم، ریاضی و آمار 2 برای پایه یازدهم، ریاضی و آمار  3 برای پایه دوازدهم
اقتصاد دهم


زبان و ادبیات تخصصی (علوم و فنون ادبی1 برای پایه دهم، علوم و فنون ادبی 2 برای پایه یازدهم، علوم و فنون ادبی 3 ، برای پایه دوزادهم)


عربی اختصاصی ( عربی 1 برای پایه دهم ،عربی 2 برای پایه یازدهم، عربی 3 برای پایه دوازدهم )


تاریخ (تاریخ 1 برای پایه دهم ،تاریخ 2 برای پایه یازدهم ، تاریخ 3 برای پایه دوازدهم )


جغرافیا (جغرافیای ایران برای پایه دهم ،جغرافیا 2 برای پایه یازدهم ، جغرافیا 3 کاربردی برای پایه دوازدهم)


علوم اجتماعی ( جامعه شناسی 1 برای پایه دهم ، جامعه شناسی 2 برای پایه یازدهم ، جامعه شناسی 3 برای پایه دوازدهم)


فلسفه ( فلسفه پایه یازدهم ،فلسفه پایه دوازدهم)


منطق (منطق پایه دهم)


روان شناسی (روان شناسی برای پایه یازدهم )

منابع عمومی کنکور 99 نظام قدیم

فهرست منابع سوالات عمومی کنکور 99 نظام قدیم شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 

منابع درس ادبیات عمومی : کتاب های زبان و ادبیات فارسی 2 پایه دوم ، زبان و ادبیات فارسی 3 پایه سوم، زبان و ادبیات فارسی عمومی دوره پیش دانشگاهی، ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)، زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی) و زبان فارسی 3(غیرعلوم انسانی)


منابع درس عربی عمومی : کتاب عربی 2 دوم (غیر از علوم انسانی)، عربی 2(علوم انسانی) ، عربی 3 سوم (غیر از علوم انسانی) و عربی 3 سوم (علوم انسانی) برای تمامی رشته ها تعیین شده است.


منابع درس دین و زندگی عمومی : کتاب های قرآن و تعلیمات دینی 2 دوم (دین و زندگی)، قرآن و تعلیمات دینی 3 سوم (دین و زندگی)، معارف اسلامی پیش دانشگاهی (دین و زندگی (


منبع درس زبان انگلیسی عمومی :  کتاب های انگلیسی 3 و انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

منابع کنکور ریاضی 99 نظام قدیم

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 99 نظام قدیم شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 

ریاضیات ( کتاب هندسه 1 برای پایه دوم، آمار و مدلسازی پایه دوم، هندسه 2 برای پایه سوم، ریاضیات 2، حسابان پایه سوم، جبر و احتمال پایه سوم، هندسه تحلیلی و جبر  خطی دوره پیش دانشگاهی، حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی و ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاه )


فیزیک ( کتاب فیزیک 1و آزمایشگاه پایه اول، فیزیک 2 و آزمایشگاه، فیزیک 3 و آزمایشگاه ، فیزیک ویژه ریاضی برای دوره پیش دانشگاهی )


شیمی ( شیمی 2 و آزمایشگاه، شیمی 3 و آزمایشگاه و شیمی دوره پیش دانشگاهی )

 

منابع کنکور تجربی 99 نظام قدیم

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور تجربی 99 نظام قدیم شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 

زمین شناسی کتاب زمین شناسی پایه سوم، علوم زمین دوره پیش دانشگاهی


ریاضیات کتاب هندسه 1 پایه دوم، ریاضیات 2، آمار و مدلسازی پایه سوم، ریاضیات 3 ویژه علوم تجربی و ریاضیات عمومی 1و 2 دوره پیش دانشگاهی


زیست شناسی کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 برای پایه دوم، زیست شناسی و آزمایشگاه 1 پایه سوم، زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی


فیزیک (کتاب فیزیک 1و آزمایشگاه، فیزیک 2 و آزمایشگاه، فیزیک 3 و آزمایشگاه علوم تجربی، فیزیک علوم تجربی دوره پیش دانشگاهی


شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه، شیمی 3 و آزمایشگاه و شیمی پیش دانشگاهی

منابع کنکور انسانی 99 نظام قدیم

فهرست منابع سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 نظام قدیم شامل کتب و منابع زیر می باشد :

 

ریاضیات کتاب ریاضیات 1، آمار و مدلسازی پایه دوم، ریاضی ویژه علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی پایه سوم، ریاضی پایه دوره پیش دانشگاهی


اقتصاد (کتاب اقتصاد پایه دوم)


زبان و ادبیات فارسی اختصاصی (کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان 1پایه دوم، آرایه های ادبی پایه سوم، ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی پیش دانشگاهی)،


زبان عربی اختصاصی (کتاب عربی 2 ویژه علوم انسانی، عربی 3 ویژه علوم انسانی، عربی پیش دانشگاهی)،


تاریخ (کتاب تاریخ ایران و جهان 1 پایه دوم، تاریخ ایران و جهان 2 پایه سوم، تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی)،


جغرافیا (کتاب جغرافیای 1 پایه دوم، جغرافیای 2 پایه سوم، جغرافیا پیش دانشگاهی)،


علوم اجتماعی (کتاب جامعه شناسی 1، جامعه شناسی 2، علوم اجتماعی جامعه شناسی نظام جهانی پیش دانشگاهی)


فلسفه کتاب فلسفه پایه سوم، آشنایی با فلسفه اسلامی پیش دانشگاهی


منطق کتاب منطق پایه سوم


روان شناسی کتاب روان شناسی پایه سوم

آموزش های تست زنی گیلنا مارکت

به جای رفتن به کلاس خصوصی ، کلاس خصوصی را به خانه بیاورید

مشاوره و برنامه ریزی ☎ 1431 048 0912مشاوره و برنامه ریزی ☎ 02144288568

گیلنا مارکت تا آخرین لحظه کنکور، همراه شماست تا با کاربری ترین راهنمایی و مشاوره ها بهترین سرنوشت را برای شما رقم بزند

جهت مشاوره حضوری و دریافت برنامه ریزی اختصاصی کلیک کنید

مشاوره حضوری و دریافت برنامه ریزی