اپلیکشین تخمین رتبه گیلنا

اولین و جدید ترین اپلیکیشن انشارات گیلنا با همکاری استاد حسین احمدی

اپلیکیشن تخمین رتبه استاد حسین احمدی با برطرف کردن نقاط ضعف اپلیکیشن های موجود در کشور ، سعی کرده است بهترین ، جامع ترین و استانداردترین اپلیکیشن تخمین رتبه را مطابق با آخرین تغییر و تحولات دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش در اختیار شما دانش آموزان و داوطلبان کنکور که همیشه همراه مجموعه کنکور آسان است بوده اید ؛ قرار دهد

اپلیکشین تخمین رتبه گیلنا